Αποστολή e-mail

Το e-o σας προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής e-mail, μέσα από την ίδια την εφαρμογή για απλούστευση των εργασιών σας με ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραιώσεως τους. Αποστολή προσφορών ,στατιστικών ,αναφορών απευθείας μέσα από το σύστημα, χωρις να απαιτείται η μεταφορά στοιχείων από αυτό στο outlook σας και απευθείας αποστολή της όποιας πληροφορίας.

Ροές Λειτουργιών

Προσδιορισμός διαδοχής ενεργειών, προσώπων ή ομάδων προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εργασία. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνετε τον απόλυτο έλεγχο των καθημερινών εργασιών που αφορούν στις πωλήσεις, προσφορές ,παραγγελίες, διαχείριση έργων (project management) και των συνολο των λειτουργιών της επιχείρησής σας.

Customer Portal

Ειδική πύλη(portal) όπου μπορούν να κάνουν είσοδο οι πελάτες,να βλέπουν θέματα που τους αφορούν, ή να αφήνουν μήνυμα. Διαχείριση παραπόνων - βλαβών – επισκευών, μέσω δελτίων τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια , παραλαβή - διάγνωση - επισκευή- τιμολόγηση - παράδοση στον πελάτη. Δυνατότητα για παρακολούθηση της πορείας επισκευής.

Επισύναψη αρχείων

Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει τη δυνατότητα να αρχειοθετείτε έγγραφα, εικόνες, ηχητικά αρχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας (πωλήσεις ,παραστατικά, πρόσληψη προσωπικού κλπ). Ενσωμάτωση και επισύναψη εγγράφων και αρχείων πολυμέσων σε κάθε εγγραφή.

Σύστημα Αναφορών

Μέσω του χαρακτηριστικού αυτού, μπορείτε να παρακολουθείτε απόδοση ομάδων πωλήσεων και των μελών τους, ημερησίως,εβδομαδιαίως μηνιαίως,ετησίως. Μπορείτε να παρακολουθείτε πωλήσεις ανά κατηγορία υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησής σας.

Καταχώρηση Προϊόντων

Δυνατότητα καταχώρησης των προϊόντων –υπηρεσιών της επιχείρησής σας και σύνδεσης αυτών με άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής e-o ,ώστε να εξάγονται στοιχεία και σχετικές πληροφορίες.

Ημερολόγιο

Δυνατότητα συγχρονισμού με το outlook σας. Παρακολούθηση εργασιών ,συναντήσεων κλπ των στελεχών και ομάδων στελεχών της επιχείρησης σας,για καλύτερο έλεγχο , οργάνωση και διαχείριση χρόνου (time management).

Στατιστικά Πωλήσεων

Εξαγωγή στατιστικών, που παρέχουν πληροφορίες για περιοδικότητα-εποχικότητα πωλήσεων.Στατιστικά που αφορούν περιοχικότητα πωλήσεων. Δημιουργία γραφημάτων.

Δικαιώματα Πρόσβασης

Δημιουργία δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών και ομάδων χρηστών σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δομή της εταιρείας σας. Διαφοροποίηση συμφωνα με τη θέση ή το ρόλο του χρήστη (ή ομάδας χρηστών),στο οργανόγραμμα της επιχείρησής σας.

Διαχείρηση Πελατών

Δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού παραγγελιών,διαχείριση υπολοίπων , καρτέλα πελάτη . Η επιχείρησή σας αποκτά απόλυτο έλεγχο του πελατολογίου της , ελαχιστοποιεί τα κόστη διαχείρισης του και το αξιοποιεί για νέες πωλήσεις(cross selling).

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Δυνατότητα παρακολούθησης μισθοδοσίας, δώρων και αδειών προσωπικού, δημιουργία τράπεζας βιογραφικών και κατηγοριοποίησης συμφωνα με κριτήρια που θέτετε οι ίδιοι. Καρτέλα υπαλλήλου.

Έλεγχος Αποθήκης

Καταγραφή των υλικών αποθήκης και έλεγχος διακίνησης τους με καταγραφή ημερομηνιών ,
ποσοτήτων,κατηγοριών κλπ.

Δυνατότητα Global Search

Πεδίο αναζήτησης στην database της εφαρμογής
για εύρεση λέξεων – φράσεων σε όλες τις γλώσσες
που υποστηρίζονται.

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων.

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από/σε αρχεία excel/txt/csv ή από άλλες
εφαρμογές.

SMS Module για μαζική αποστολή SMS

Μαζική αποστολή SMS σε επιλεγμένους πελάτες ή
σε όλο το πελατολόγιο.

Διασύνδεση outlook

Συμβατότητα και διασύνδεση με MS Outlook, Mozilla Thunderbird Google Mail κλπ, για συγχρονισμό επαφών και ημερολογίου.

WEB forms

Συλλογή στοιχείων πελατών από εταιρική ιστοσελίδα μέσω ειδικών παραμετροποιημένων φορμών εισαγωγής στοιχείων.

Καμπάνιες

Δημιουργία , διαχείριση και παρακολούθηση εκστρατειών marketing.

Project Management

Δημιουργία διαχείριση και παρακολούθηση έργων (project management), με εργασίες, ροές εργασιών, ορόσημα, διορίες κλπ.

Διαχείριση συμβολαίων και συμβολαίων συντήρησης

Δημιουργία - διαχείριση και παρακολούθηση Συμβολαίων-Συμβάσεων-προφορικών συμφωνιών κλπ.

Διασύνδεση με voip τηλεφωνικά κέντρα

Διασύνδεση με VoIP τηλεφωνικά κέντρα ASTERISK με δυνατότητα κλήσεων μέσα από την εφαρμογή με αναδυόμενη καρτέλα πελάτη κατά την εισερχόμενη κλήση.

"To e-organizer είναι το Web crm που θα οργανώσει την επιχείρησή σας και θα σας δώσει τις λύσεις που χρειάζεστε"

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

eo-investments

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

e-o insurance

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

eo-lifts

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

eo-pharmaceutical

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

eo-gyms

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

eo-taxconsulting

CALL CENTER

eo-callcenter

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

eo-patisserie

"Αν επιθυμείτε λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της δικής σας Επιχείρησης , καλέστε μας στο 2111049100 και ένας σύμβουλος μας θα σας επισκεφτεί στο χώρο σας, ώστε να συνδιαμορφώσετε την επιθυμητή λύση"
Πακέτα υπηρεσιών

Το e-Organizer ακολουθώντας τη λογική "pay as you go, pay as you grow" δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τη συνδρομή σας σύμφωνα με τον αριθμό των χρηστών και του χρονικού διαστήματος που επιθυμείτε. Επίσης στους πελάτες μας που θα επιλέξουν την ετήσια συνδρομή η εταιρεία μας προσφέρει δύο μηνιαίες συνδρομές δώρο.

Basic

€40,00/μήνα
ή
€400 ετησίως

 • Απεριόριστο Πελατολόγιο
 • Απεριόριστα Προϊόντα
 • Αποθήκες 1
 • Αναφορές
 • Messenger Χρηστών
 • Κρυπτογράφηση SSL 256bit
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Ημερολόγιο

Advanced

€70,00/μήνα
ή
€700 ετησίως

 • Απεριόριστο Πελατολόγιο
 • Απεριόριστα Προϊόντα
 • Αποθήκες 1
 • Αναφορές
 • Messenger Χρηστών
 • Κρυπτογράφηση SSL 256bit
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Ημερολόγιο

Business

€90,00/μήνα
ή
€900 ετησίως

 • Απεριόριστο Πελατολόγιο
 • Απεριόριστα Προϊόντα
 • Αποθήκες 1
 • Αναφορές
 • Messenger Χρηστών
 • Κρυπτογράφηση SSL 256bit
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Ημερολόγιο

Premium

Ειδικές συμφωνίες

 • Απεριόριστο Πελατολόγιο
 • Απεριόριστα Προϊόντα
 • Αποθήκες 1
 • Αναφορές
 • Messenger Χρηστών
 • Κρυπτογράφηση SSL 256bit
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Ημερολόγιο


      H HELLASPHONE δημιουργήθηκε το 2006 και είναι 100% Ελληνική εταιρεία. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση , παραμετροποίηση , βελτιστοποίηση και υποστήριξη κάθε είδους πλατφόρμας Ανοικτού Κώδικα . Ακόμη έχει κύριο στόχο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Εταιρικούς πελάτες στους τομείς Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής . Κύριος γνώμονας είναι η πρόταση εξειδικευμένων λύσεων στα μέτρα της κάθε επιχείρησης , τα οποία θα μεγιστοποιήσουν την απόδοσή της και κατά συνέπεια θα αυξήσουν τα οικονομικά της οφέλη . Αναλυτικότερα η HellasPhone δραστηριοποιείται στους τομείς: Εγκατάστασης Συστημάτων Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε cloud Δημιουργίας Social Media / SEO / E – Marketing Kατασκευής Site & E-Shop Εγκατάστασης ERP Λύσεων Hosting.

Επικοινωνήστε μαζί μας

© Powered by 2006-2018 HellasPhone cloud solutions

Η Hellasphone είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001:2008